‎- Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt …… Nhưng người ta lại đặt nó ra xa- Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa …… Nhưng người ta tự nhiên biến nó thành xa xỉ- Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ …… Chỉ cần Yêu và kiên nhẫn Đợi Chờ.

‎- Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt …
… Nhưng người ta lại đặt nó ra xa
- Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa …
… Nhưng người ta tự nhiên biến nó thành xa xỉ
- Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ …
… Chỉ cần Yêu và kiên nhẫn Đợi Chờ.