Photoset

"You knew…."

(Source: dwimmerlaiks, via msfili)

Photoset

"Other lands are not my concern…"

(Source: dwimmerlaiks, via msfili)

Photoset

ohsofili:

I will have war.

(via msfili)

Photoset

ohsofili:

So began a battle that none had expected; and it was called the Battle of the Five Armies, and it was very terrible. Upon one side were the Goblins and the Wild Wolves, and upon the other were Elves and Men and Dwarves.

(via msfili)

Photoset

And there are many paths to tread.

(Source: pelennors, via msfili)

Photo

New Poster!

New Poster!

(Source: deanogorman-daily, via as-warm-as-choco)

Tags: cantwait
Photoset

Stop them.

My tears.

Hold me here.

Stop them.

(Source: stormofthunder, via evangelikon)

Photoset

uchiha-slayer:

Studio Ghibli + Food

(via animeparents)

Photo
heli2412:

Có quá nhiều thứ xoay vần trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống này mà chúng ta chẳng kịp ngăn lại, hơi thở gấp gáp của cuộc đời dường như chẳng đợi chờ ai, nó thôi thúc bản thân mỗi người phải chạy nhanh hơn, phải đi xa hơn. Chỉ duy nhất phút sinh ly tử biệt là đủ sức mạnh để chúng ta chậm lại. Chỉ có nước mắt mới là thước đo trung thành cho tình nghĩa. Phải rồi, mỗi giọt nước mắt ấy chứa đựng biết bao ân ái, nhiều hơn thế là những ngọt bùi đắng cay mà người ở lại phải gánh. Có những điều được dấu nhẹm đi, nuốt vào trong nhưng sẽ đeo đẳng mãi đến cuối cuộc đời, đó là tình nghĩa.Một kiếp người qua đi nhanh lắm, chẳng thể biết ngày mai nước mắt ai sẽ rơi vì ai, chẳng thể biết khi còn được tồn tại có đủ thời gian để yêu thương nhau hay không. Bất giác sự sợ hãi xâm lấn tôi hoàn toàn, tôi sợ rằng tôi sống chưa đủ để cho đi thương yêu, tôi sợ rằng tôi vội vã đi qua yêu thương của biết bao người. Tôi lại nhắc mình một bài học thủa bé :” Khi sinh ra mọi người cười, hãy sống sao đến khi từ rã cõi đời mọi người rơi nước mắt”Bon chen xin gác lại vì giá trị của một con người đến lúc chết cũng hoá thành tàn tro mà thôi!

- Đăng Tuấn

heli2412:

Có quá nhiều thứ xoay vần trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống này mà chúng ta chẳng kịp ngăn lại, hơi thở gấp gáp của cuộc đời dường như chẳng đợi chờ ai, nó thôi thúc bản thân mỗi người phải chạy nhanh hơn, phải đi xa hơn. Chỉ duy nhất phút sinh ly tử biệt là đủ sức mạnh để chúng ta chậm lại. Chỉ có nước mắt mới là thước đo trung thành cho tình nghĩa. Phải rồi, mỗi giọt nước mắt ấy chứa đựng biết bao ân ái, nhiều hơn thế là những ngọt bùi đắng cay mà người ở lại phải gánh. 
Có những điều được dấu nhẹm đi, nuốt vào trong nhưng sẽ đeo đẳng mãi đến cuối cuộc đời, đó là tình nghĩa.

Một kiếp người qua đi nhanh lắm, chẳng thể biết ngày mai nước mắt ai sẽ rơi vì ai, chẳng thể biết khi còn được tồn tại có đủ thời gian để yêu thương nhau hay không. Bất giác sự sợ hãi xâm lấn tôi hoàn toàn, tôi sợ rằng tôi sống chưa đủ để cho đi thương yêu, tôi sợ rằng tôi vội vã đi qua yêu thương của biết bao người. Tôi lại nhắc mình một bài học thủa bé :” Khi sinh ra mọi người cười, hãy sống sao đến khi từ rã cõi đời mọi người rơi nước mắt”

Bon chen xin gác lại vì giá trị của một con người đến lúc chết cũng hoá thành tàn tro mà thôi!

- Đăng Tuấn

Photoset

charminglyantiquated:

a little love story about mermaids and tattoos

(via trungroi)